LinkedIn
X

Tworzenie czasowników regularnych w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Tworzenie czasowników regularnych w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim obfituje w proste reguły, które pomagają w opanowaniu tego aspektu gramatyki. Czas przeszły dokonany (voltooid deelwoord) tworzy się przez dodanie przedrostka „ge-” na początku czasownika oraz odpowiedniego przyrostka “-t” lub “-d” na końcu. Wybór między “-t” a “-d” zależy od ostatniej spółgłoski w rdzeniu czasownika, co jest określane przez tzw. regułę ‘t kofschip.

Reguła ‘t kofschip mówi, że jeśli czasownik w formie podstawowej kończy się na jedną z bezdźwięcznych spółgłosek t, k, f, s, ch, p, to w formie czasu przeszłego dokonanego dodajemy “-t”. Natomiast, jeżeli ostatnia spółgłoska jest dźwięczna, dodajemy “-d”. Dzięki tej regule, możemy łatwo utworzyć takie słowa jak “gewerkt” (pracować), “gebeld” (dzwonić) czy “gepakt” (pakować).

Przykłady użycia:

1.Ik heb gisteren de hele dag gewerkt. (Wczoraj pracowałem cały dzień.)

2.Hij heeft mij vorige week gebeld. (On zadzwonił do mnie w zeszłym tygodniu.)

3.Zij heeft haar koffer gepakt. (Ona spakowała swoją walizkę.)

Zrozumienie i stosowanie reguły ‘t kofschip pozwala na szybkie i efektywne tworzenie czasów przeszłych dokonanych w języku niderlandzkim, co jest niezmiernie przydatne zarówno w mowie, jak i piśmie.

Wideo lekcja tworzenie czasowników regularnych w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog