LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym z jednym czasownikiem

Schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym z jednym czasownikiem w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

ZAIMEK PYTAJĄCY + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA?

Odmiana osobowa czasownika werkte w języku niderlandzkim

1.Werkte ik? (Czy ja pracowałem/pracowałam?)

2.Werkte jij/u? (Czy ty pracowałeś/pracowałaś? / Czy
Pan/Pani pracował/pracowała?)

3.Werkte hij/zij/het? (Czy
on/on/pracował/pracowała/pracowało?)

4.Werkten wij? (Czy my pracowaliśmy?)

5.Werkten jullie? (Czy wy pracowaliście?)

6.Werkten zij? (Czy oni/one pracowali/pracowały?)

Uwaga: Zdania pytające w języku niderlandzkim z zaimkami pytającymi tworzy się jak w języku polskim gdzie na pierwszym miejscu w zdaniu jest zawsze zaimek pytający taki jak: Gdzie (waar), kiedy (wanneer), o której (hoe laat) czy na przykład co (wat). 

Uwaga: Odmiana w zdaniach czasowników dzieli się na czasowniki regularne i nieregularne czasu przeszłego niedokonanego. Naturalnie tych czasowników trzeba nauczyć się na pamięć niezależnie czy są regularne czy nieregularne i osadzić w zdaniu po zaimku pytającym. Przykłady takich zdań znajdują się poniżej.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja pracowałem wczoraj Zdanie: Ik werkte gisteren

Ja dzwoniłem do Polski Zdanie: Ik belde naar Polen

Ja pisałem list Zdanie: Ik schreef brief

Zdanie przeczące w języku niderlandzkim:

Ja nie pracowałem wczoraj Zdanie: Ik werkte niet gisteren

Ja nie dzwoniłem do Polski Zdanie: Ik belde niet naar Polen

Ja nie pisałem list Zdanie: Ik schreef geen brief

Zdanie pytające w języku niderlandzkim:

Pracowałeś wczoraj? Zdanie: Werkte je gisteren?

Dzwoniłeś do Polski? Zdanie: Belde je naar Polen?

Pisałeś list? Zdanie: Schreef je brief?

Zdanie pytające zaimkiem pytającym w języku niderlandzkim:

Gdzie pracowałeś wczoraj? ZdanieWaar werkte je gisteren?

Do kogo dzwoniłeś? ZdanieNaar wie belde je?

Jak długo pisałeś list? ZdanieHoe lang schreef je brief?

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z zaimkiem pytającym z jednym czasownikiem w czasie przeszłym niedokonanym

Blog