LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z czasownikiem rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym

Schemat zdania pytającego z czasownikiem rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + PRZYIMEK

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik czasu przeszłego niedokonanego.

Pamiętaj: Przyimek znajduje się zawsze na końcu zdania.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja myślałem o wakacjach Zdanie: Ik dacht over vakantie na

Ja otwierałem drzwi Zdanie: Ik deed deur open

Ja uważałem podczas lekcji Zdanie: Ik lette tijdens les op

Zdanie przeczącym w języku niderlandzkim:

Ja nie myślałem o wakacjach Zdanie: Ik dacht niet over vakantie na

Ja nie otwierałem drzwi Zdanie: Ik deed geen deur open

Ja nie uważałem podczas lekcji Zdanie: Ik lette tijdens les niet op

Zdanie pytające w języku niderlandzkim:

Myślałeś o wakacjach? Zdanie: Dacht je over vakantie na?

Otwierałeś drzwi? Zdanie: Deed je deur open?

Uważałeś podczas lekcji? Zdanie: Lette je tijdens les op?

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z czasownikiem rozdzielnie złożonym

Blog