LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z czasownikiem pomocniczym i rozdzielnie złożonym

Schemat zdania pytającego z czasownikiem pomocniczym i rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

CZASOWNIK POMOCNICZY + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK?

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik pomocniczy czasu przeszłego niedokonanego taki jak Konden, mochten, wilden, moesten (hoefden niet/geen)

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak w języku polskim w formie bezokolicznika.

Pamiętaj: Drugi czasownik to czasownik rozdzielnie złożony (Ale może to być każdy inny czasownik)

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja musiałem wczoraj pracować dłużej Zdanie: Ik moest gisteren overwerken

Ja chciałem posprzątać w domu Zdanie: Ik wilde thuis schoonmaken

Ja musiałem odebrać dzieci Zdanie: Ik moest kinderen ophalen

Zdanie przeczące w języku niderlandzkim:

Ja nie musiałem wczoraj pracować dłużej Zdanie: Ik hoefde gisteren niet over te werken

Ja nie chciałem posprzątać w domu Zdanie: Ik wilde niet thuis schoonmaken

Ja nie mogłem odebrać dzieci Zdanie: Ik mocht geen kinderen ophalen

Zdanie pytające w języku niderlandzkim:

Musiałeś wczoraj pracować dłużej? Zdanie: Moest je gisteren overwerken?

Chciałeś posprzątać w domu? Zdanie: Wilde je thuis schoonmaken?

Musiałeś odebrać dzieci? Zdanie: Moest je kinderen ophalen?

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z czasownikiem pomocniczym i rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym niedokonanym

Blog