LinkedIn
X

Schemat zdania przeczącego z czasownikiem rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym

Schemat zdania przeczącego z czasownikiem rozdzielnie złożonym w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań przeczących. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + CZAS + NIET/GEEN + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + PRZYIMEK

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik czasu przeszłego niedokonanego.

Pamiętaj: Przyimek znajduje się zawsze na końcu zdania.

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja myślałem o wakacjach Zdanie: Ik dacht over vakantie na

Ja otwierałem drzwi Zdanie: Ik deed deur open

Ja uważałem podczas lekcji Zdanie: Ik lette tijdens les op

Zdanie przeczącym w języku niderlandzkim:

Ja nie myślałem o wakacjach Zdanie: Ik dacht niet over vakantie na

Ja nie otwierałem drzwi Zdanie: Ik deed geen deur open

Ja nie uważałem podczas lekcji Zdanie: Ik lette tijdens les niet op

Wideo lekcja schemat zdania przeczącego z czasownikiem rozdzielnie złożonym

Blog