LinkedIn
X

Reguła ‘t kofschip w czasie przeszłym

Reguła ‘t kofschip w czasie przeszłym czasami nazywana również regułą ‘t fokschaap, jest pomocna w języku niderlandzkim do tworzenia form czasu przeszłego prostego oraz dokonanego czasowników słabych. Zasadniczo określa ona sposób, w jaki należy kończyć formy przeszłe tych czasowników, zależnie od ostatniej spółgłoski w bezokoliczniku.

Według tej reguły, jeśli bezokolicznik czasownika kończy się na jedną z bezdźwięcznych spółgłosek znajdujących się w słowie ‘t kofschip (czyli t, k, f, s, ch, p), to wtedy czasownik w czasie przeszłym również kończy się na bezdźwięczną spółgłoskę -t. Na przykład, czasownik “werken” (pracować) kończy się na k, więc forma przeszła to “werkte” (pracowałem/pracowałam).

Jeśli jednak ostatnia spółgłoska bezokolicznika nie znajduje się w ‘t kofschip, czyli jest dźwięczna lub należy do innych spółgłosek, wtedy formy czasu przeszłego kończą się na -d. Przykładem może być czasownik “reizen” (podróżować), gdzie ostatnia spółgłoska to z, więc forma przeszła to “reisde” (podróżowałem/podróżowałam).

To proste narzędzie mnemotechniczne znacznie ułatwia naukę i stosowanie niderlandzkiego czasu przeszłego, pomagając w szybkim ustaleniu poprawnej formy czasownika, co jest szczególnie przydatne dla osób uczących się tego języka.

Wideo lekcja reguła 't kofschip w czasie przeszłym

Blog