LinkedIn
X

Przysłówki czasu w języku niderlandzkim

Przysłówki czasu w języku niderlandzkim odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdań i wyrażaniu czasu, tak samo jak w wielu innych językach. Umożliwiają one określenie, kiedy coś się dzieje, dając kontekst czasowy wypowiedzi. Oto kilka przykładów przysłówków czasu w języku niderlandzkim, które mogą być przydatne w codziennej komunikacji:

  1. Nu – teraz. Przysłówek “nu” jest używany do wyrażenia czynności dziejącej się w chwili obecnej. Na przykład: “Ik eet nu” – “Jem teraz”.
  2. Later – później. Służy do wskazania, że czynność wydarzy się w przyszłości, ale nie określa dokładnie kiedy. “Ik zal het later doen” – “Zrobię to później”.
  3. Vroeg – wcześnie. Używane do określenia, że coś dzieje się wcześniej niż zwykle. “Ik ben vroeg opgestaan” – “Wstałem wcześnie”.
  4. Morgen – jutro. Wskazuje, że zdarzenie ma miejsce w dniu następującym po dniu obecnym. “Ik zie je morgen” – “Widzę cię jutro”.
  5. Gisteren – wczoraj. Przysłówek określający, że coś wydarzyło się w dniu poprzedzającym dzień obecny. “Ik heb het gisteren gedaan” – “Zrobiłem to wczoraj”.
  6. Altijd – zawsze. Wyraża czynność, która dzieje się stale lub niezmiennie w czasie. “Ik leer altijd voor mijn examens” – “Zawsze uczę się do moich egzaminów”.
  7. Soms – czasami. Wskazuje na coś, co dzieje się okazjonalnie. “Ik ga soms naar de bioscoop” – “Czasami chodzę do kina”.
  8. Vaak – często. Przysłówek ten używany jest, gdy czynność powtarza się wiele razy. “Zij leest vaak boeken” – “Ona często czyta książki”.

Znajomość przysłówków czasu jest niezbędna do płynnego posługiwania się językiem niderlandzkim. Pozwalają one na precyzyjne określenie, kiedy dokładnie coś miało miejsce lub ma miejsce, co jest kluczowe zarówno w mowie, jak i piśmie. Więcej określeń czasu poznasz oglądając film.

Wideo lekcja przysłówki czasu w języku niderlandzkim

Blog