LinkedIn
X

Przymiotniki w języku niderlandzkim

Przymiotniki w języku niderlandzkim odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdań i opisach. Podobnie jak w wielu innych językach, dostosowują się one do rzeczowników, z którymi są połączone, zmieniając swoją formę w zależności od liczby (pojedynczej lub mnogiej), rodzaju (męskiego, żeńskiego lub nijakiego) oraz przypadku (niderlandzki współczesny ma zasadniczo tylko jeden przypadek, ale formy przymiotnika mogą się nieznacznie różnić w zależności od kontekstu).

W języku niderlandzkim, przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i rodzaju męskim/żeńskim przymiotnik otrzymuje końcówkę “-e”, np. “grote boom” (duże drzewo). Ta sama zasada dotyczy rzeczowników w liczbie mnogiej, niezależnie od rodzaju, np. “grote bomen” (duże drzewa). W przypadku rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej, gdy poprzedzają je nieokreślone artykuły (een, ‘n) lub żadne, przymiotnik pozostaje bez końcówki, np. “klein kind” (małe dziecko), ale “het kleine kind” (to małe dziecko) już z końcówką “-e”.

Jest jeszcze kilka wyjątków i niuansów, takich jak różne formy przymiotników stosowane w wyrażeniach bezpośrednio po czasownikach “zijn” (być), “worden” (stać się), “blijven” (pozostać), “lijken” (wydawać się), “schijnen” (świecić, wydawać się), “heten” (nazywać się) i “blijken” (okazać się), gdzie przymiotnik również przyjmuje formę z końcówką “-e”, niezależnie od rodzaju i liczby rzeczownika.

Nauka przymiotników w języku niderlandzkim wymaga zatem uwagi na detale i zrozumienia zasad gramatycznych rządzących ich użyciem. Jest to jednak kluczowe dla płynności i precyzji w komunikacji, umożliwiając tworzenie bogatych i zróżnicowanych wypowiedzi.

Wideo lekcja przymiotniki w języku niderlandzkim

Blog