LinkedIn
X

Przykłady z czasownikami hebben i zijn w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Przykłady z czasownikami hebben i zijn w czasie przeszłym w języku niderlandzkim pokazują jak należy tworzyć zdania w czasie przeszłym dokonanym. 

Czasowniki „hebben” (mieć) i „zijn” (być) są dwoma podstawowymi, nieregularnymi czasownikami w języku niderlandzkim, które odmieniają się w różnych czasach i osobach. Oto jak prezentują się w czasie teraźniejszym (czas teraźniejszy prosty):

Czasownik “hebben” (mieć):

1.Ik heb – Ja mam

2.Jij hebt – Ty masz

3.Hij/Zij/Het heeft – On/Ona/Ono ma

4.Wij hebben – My mamy

5.Jullie hebben – Wy macie

6.Zij hebben – Oni/One mają

Czasownik “zijn” (być):

1.Ik ben – Ja jestem

2.Jij bent – Ty jesteś

3.Hij/Zij/Het is – On/Ona/Ono jest

4.Wij zijn – My jesteśmy

5.Jullie zijn – Wy jesteście

6.Zij zijn – Oni/One są

Odmiana tych czasowników jest kluczowa do budowania zdań i wyrażeń w języku niderlandzkim. Ponieważ są to czasowniki nieregularne, ich formy trzeba po prostu zapamiętać, gdyż nie podlegają one standardowym regułom odmiany.

Przykłady zdań z czasownikami pomocniczymi hebben i zijn w języku niderlandzkim:

Ja przyszedłem o 15.00 do domu – Ik ben om 15.00 uur naar huis gekomen

Ja zrobiłem zakupy w sklepie – Ik heb boodschappen in winkel gedaan

Pamiętaj:

Przyszedłem = gekomen = ben gekomen

Zrobiłem = gedaan = heb gedaan

Ik heb = Ik (w czasie przeszłym dokonanym)

Ik ben = Ik (w czasie przeszłym dokonanym)

Zastosowanie Ik heb to około 90% wszystkich zdań w języku niderlandzkim w czasie przeszłym dokonanym, gdzie Ik ben to tylko 10%. Więc, jeśli nie wiesz czy masz zastosować Ik ben czy Ik heb to zawsze wybierasz Ik heb bo masz 90% szansy, że powiesz zdanie dobrze.

Wideo lekcja przykłady z czasownikami hebben i zijn w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog