LinkedIn
X

Odmiana osobowa zdania pytającego

Odmiana osobowa zdania pytającego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim. W języku niderlandzkim czasownik “hadden” jest formą czasu przeszłego (imperfekt) od czasownika pomocniczego “hebben” (mieć), używanego dla liczby mnogiej. W zdaniach pytających, podobnie jak w języku polskim, struktura zdania ulega zmianie, a czasownik często znajduje się na początku zdania. Oto odmiana czasownika “hadden” w formie pytającej dla różnych osób gramatycznych:

1.Had ik? – Czy ja miałem/miałam?

2.Had je? – Czy ty miałeś/miałaś?

3.Had hij/had zij/had het? – Czy on/ona/ono miało?

4.Hadden wij/hadden we? – Czy my mieliśmy?

5.Hadden jullie? – Czy wy mieliście?

6.Hadden zij/hadden ze? – Czy oni/one mieli/miały?

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w polskim, istnieje możliwość stosowania form skróconych, jak “had je” zamiast “had jij”, co jest często spotykane w mowie potocznej. W pytaniach, czasownik “hadden” jest umieszczany na początku zdania, a następnie podmiot, co jest typowe dla tworzenia pytań w wielu językach indoeuropejskich.

Wideo lekcja odmiana osobowa zdania pytającego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim

Blog