LinkedIn
X

Odmiana osobowa zdania przeczącego z czasownikiem hadden

Odmiana osobowa zdania przeczącego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim. Odmiana osobowa czasownika “hadden” (mieć) w języku niderlandzkim w czasie przeszłym w formie przeczącej jest kluczowa dla prawidłowego konstruowania zdań. W języku niderlandzkim, aby utworzyć przeczenie, używa się słówka “niet” lub “geen”, zależnie od kontekstu. “Niet” stosuje się generalnie do przeczenia całego zdania lub czasownika, a “geen” do przeczenia określonych rzeczowników (gdy w zdaniu pojawia się rzeczownik niesprecyzowany lub w formie nieokreślonej). Poniżej przedstawiam odmianę czasownika “hadden” w czasie przeszłym w formie przeczącej:

1.Ik had niet – Ja nie miałem/miałam

2.Jij had niet – Ty nie miałeś/miałaś

3.Hij/Zij/Het had niet – On/Ona/Ono nie miało

4.Wij hadden niet – My nie mieliśmy

5.Jullie hadden niet – Wy nie mieliście

6.Zij hadden niet – Oni/One nie mieli/miały

Warto zauważyć, że zwrot “niet” zazwyczaj umieszcza się po czasowniku, aby utworzyć formę przeczącą. Odmiana czasownika “hadden” w przeczeniu jest stosunkowo prosta, ponieważ konieczne jest jedynie dodanie “niet” do formy przeszłej czasownika. Kluczowe jest jednak zrozumienie kontekstu zdania, aby odpowiednio użyć “niet” lub “geen” w celu wyrażenia przeczenia.

Wideo lekcja odmiana osobowa zdania przeczącego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim

Blog