LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie przeczące

Odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie przeczące. W języku niderlandzkim czasownik “werken” oznacza “pracować”. Odmiana tego czasownika w zdaniach przeczących w czasie teraźniejszym wymaga użycia partykuły “niet” lub „Geen” umieszczonej po czasowniku i określeniu czasu. Oto jak wygląda odmiana osobowa czasownika “werken” w formie przeczącej:

  1. Ik werk niet – Nie pracuję
  2. Jij werkt niet / U werkt niet – Nie pracujesz / Nie pracuje Pan/Pani
  3. Hij/Zij/Het werkt niet – On/Ona/Ono nie pracuje
  4. Wij werken niet – Nie pracujemy
  5. Jullie werken niet – Nie pracujecie
  6. Zij werken niet – Oni/One nie pracują

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, tworzenie zdań przeczących wymaga nie tylko odmiany czasownika, ale również umiejętnego użycia słów tworzących negację. W tym przypadku kluczowym elementem jest “niet”, które zasadniczo oznacza “nie” i które jest umieszczane bezpośrednio po czasowniku lub, w przypadku czasowników złożonych, może być umieszczone na końcu zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika werken w języku niderlandzkim zdanie przeczące

Blog