LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu twierdzącym

Odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim w zdaniu twierdzącym jest szczególnie interesująca, ponieważ “waren” to forma przeszła. W języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, czasowniki odmieniają się w zależności od osoby, liczby, czasu oraz trybu. Przyjrzyjmy się, jak odmienia się “waren” w czasie przeszłym.

Czasownik “zijn” (być) w czasie przeszłym przyjmuje formę “was” dla liczby pojedynczej i “waren” dla liczby mnogiej. Oto pełna odmiana czasownika “zijn” w czasie przeszłym w zdaniu twierdzącym:

1.ik was (ja byłem/byłam)

2.jij/u was (ty byłeś/byłaś), “u” jest formą grzecznościową

3.hij/zij/het was (on/ona/ono było)

4.wij/we waren (my byliśmy)

5.jullie waren (wy byliście)

6.zij/ze waren (oni/one były)

Warto zauważyć, że czasownik “zijn” jest jednym z nielicznych nieregularnych czasowników w języku niderlandzkim i jego odmiana w czasie przeszłym znacząco różni się od formy podstawowej. Ponadto, “zijn” jest czasownikiem pomocniczym używanym do tworzenia czasów złożonych, co czyni go jednym z najważniejszych czasowników w języku niderlandzkim. Jego prawidłowa odmiana jest kluczowa dla zrozumienia i prawidłowego używania czasów przeszłych.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika waren w zdaniu twierdzącym

Blog