LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken (pracować) w zdaniu przeczącym. Odmiana czasowników regularnych w czasie przeszłym w języku niderlandzkim różni się w zależności od osoby. Przykładem może być czasownik “werken” (pracować), którego forma w czasie przeszłym to “werkte” (pracowałem/pracowałam). W zdaniu przeczącym używamy również słówka “niet” (nie), które umieszczamy po czasowniku.

Oto jak wygląda odmiana osobowa czasownika “werkte” w zdaniu przeczącym:

1.Ik werkte niet – Ja nie pracowałem/nie pracowałam

2.Jij werkte niet – Ty nie pracowałeś/nie pracowałaś

3.Hij/Zij/Het werkte niet – On/Ona/Ono nie pracowało

4.Wij werkten niet – My nie pracowaliśmy/nie pracowałyśmy

5.Jullie werkten niet – Wy nie pracowaliście/nie pracowałyście

6.Zij werkten niet – Oni/One nie pracowali/nie pracowały

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że w liczbie mnogiej dodajemy “n” na końcu czasownika “werkte”. Czasowniki regularne w języku niderlandzkim w czasie przeszłym często tworzą formę przeszłą przez dodanie końcówki “-te” dla czasowników zakończonych na spółgłoskę twardą oraz “-de” dla czasowników zakończonych na spółgłoskę miękką, ale zawsze warto sprawdzić w słowniku lub innych źródłach, ponieważ mogą występować wyjątki.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika regularnego werken (pracować) w zdaniu przeczącym

Blog