LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu twierdzącym

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu twierdzącym w czasie przeszłym dokonanym. Czasownik “overgewerkt” w języku niderlandzkim oznacza “pracowałem dłużej” i jest używany głównie jako przymiotnik lub jako forma czasownika “overwerken. Zobacz przykłady jak odmienia się czasownik overgewerkt w języku niderlandzkim w zdaniu twierdzącym:

1.Ik heb overgewerkt – Ja pracowałem dłużej

2.Jij hebt overgewerkt – Ty pracowałeś dłużej

3.Hij/Zij/Het heeft overgewerkt – On/Ona/Ono pracowało dłużej

4.Wij hebben overgewerkt – My pracowaliśmy dłużej

5.Jullie hebben overgewerkt – Wy pracowaliście dłużej

6.Zij hebben overgewerkt – Oni/One pracowali dłużej

Każda z tych form wskazuje, że dana osoba przepracowała się w przeszłości. Czas przeszły dokonany (perfekt) jest bardzo często używany w języku niderlandzkim do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale których skutki są istotne w teraźniejszości.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu twierdzącym w czasie przeszłym dokonanym

Blog