LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika konden w języku niderlandzkim

Odmiana osobowa czasownika konden w języku niderlandzkim to forma przeszła czasownika modalnego „kunnen”, który oznacza „móc” lub „potrafić”. Poniżej przedstawiam odmianę tego czasownika w czasie przeszłym (imperfekt) w formie twierdzącej, przeczącej oraz pytającej dla różnych osób gramatycznych.

Forma twierdząca:

1.Ik kon – Ja potrafiłem

2.Jij kon – Ty potrafiłeś

3.Hij/Zij/Het kon – On/Ona/Ono potrafił

4.Wij konden – My potrafiliśmy

5.Jullie konden – Wy potrafiliście

6.Zij konden – Oni/One potrafili

Forma przecząca:

1.Ik kon niet – Ja nie potrafiłem

2.Jij kon niet – Ty nie potrafiłeś

3.Hij/Zij/Het kon niet – On/Ona/Ono nie potrafił

4.Wij konden niet – My nie potrafiliśmy

5.Jullie konden niet – Wy nie potrafiliście

6.Zij konden niet – Oni/One nie potrafili

Forma pytająca:

1.Kon ik? – Czy ja potrafiłem?

2.Kon jij? – Czy ty potrafiłeś?

3.Kon hij/zij/het? – Czy on/ona/ono potrafił?

4.Konden wij? – Czy my potrafiliśmy?

5.Konden jullie? – Czy wy potrafiliście?

6.Konden zij? – Czy oni/one potrafiliście?

Te formy są używane, gdy chcemy wyrazić zdolność lub możliwość zdarzenia się czegoś w przeszłości. Czasownik „kunnen” jako modalny jest bardzo użyteczny w wielu kontekstach komunikacyjnych.

 

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika konden w języku niderlandzkim

Blog