LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim. Czasownik “gewerkt” pochodzi z języka niderlandzkiego i oznacza “pracować”. Jest to forma czasu przeszłego (dokonanego) dla czasownika “werken”. Odmiana osobowa tego czasownika w zdaniu pytającym w czasie przeszłym wygląda następująco:

1.Heb ik gewerkt? – Czy ja pracowałem/pracowałam?

2.Heb je gewerkt? – Czy ty pracowałeś/pracowałaś?

3.Heeft hij/zij/het gewerkt? – Czy on/ona/ono pracowało?

4.Hebben wij gewerkt? – Czy my pracowaliśmy?

5.Hebben jullie gewerkt? – Czy wy pracowaliście?

6.Hebben zij gewerkt? – Czy oni/one pracowali?

W języku niderlandzkim, aby utworzyć pytanie, często na początku zdania stawia się pomocniczy czasownik (“hebben” w tym przypadku), a główny czasownik w formie przeszłej (participle) znajduje się na końcu zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gewerkt w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim

Blog