LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu twierdzącym

Odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim. Czasownik “gegaan” w języku niderlandzkim oznacza “poszedł” lub “poszła” i jest formą czasu przeszłego dokonanego (perfekt) czasownika “gaan”, który oznacza “iść”. W języku niderlandzkim czas przeszły dokonany tworzy się z pomocą odpowiedniej formy czasownika pomocniczego “zijn” (być) oraz czasownika czasu przeszłego gegaan (poszedłem, poszłam). Oto odmiana osobowa czasownika “gegaan” w zdaniu twierdzącym:

1.Ik ben gegaan – Ja poszedłem/poszłam

2.Jij bent gegaan – Ty poszedłeś/poszłaś

3.Hij/Zij/Het is gegaan – On/Ona/Ono poszło

4.Wij zijn gegaan – My poszliśmy/poszłyśmy

5.Jullie zijn gegaan – Wy poszliście/poszłyście

6.Zij zijn gegaan – Oni/One poszli/poszły

Formy te pokazują, jak czasownik “gegaan” jest używany z różnymi podmiotami w zdaniach twierdzących, co ilustruje jego zastosowanie w różnych kontekstach. Czasownik pomocniczy “zijn” dostosowuje się do liczby i osoby podmiotu.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gegaan w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim

Blog