LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gaan w zdaniu twierdzącym w czasie przeszłym

Odmiana osobowa czasownika ging w czasie w zdaniu twierdzącym w języku niderlandzkim wygląda następująco. Należy zwrócić uwagę, że “ging” jest formą czasu przeszłego od czasownika “gaan”, który oznacza “iść”. W zdaniu przeczącym dodaje się “niet” po czasowniku, aby wyrazić przeczenie.

1.Ik ging niet – Poszedłem/Nie poszłam

2.Je ging niet – Poszedłeś/Nie poszłaś (do jednej osoby)

3.Hij/Zij/Het ging niet – On/Ona/Ono poszedł/poszła/poszło

4.Wij gingen niet – My poszliśmy/ poszłyśmy

5.Jullie gingen niet – Wy poszliście/ poszłyście (do więcej niż jednej osoby)

6.Zij gingen niet – Oni/One poszli/nie poszły

W niderlandzkim, aby utworzyć zdanie twierdzące należy na pierwszym miejscu w zdaniu wstawić czasownik, a na drugim zaimek osobowy (OSOBĘ)

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika ging w czasie w zdaniu twierdzącym

Blog