LinkedIn
X

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim. Czasownik “teruggaan” w języku niderlandzkim oznacza “wracać” i jest czasownikiem nieregularnym. Odmiana tego czasownika w zdaniu przeczącym w czasie teraźniejszym (tegenwoordige tijd) wygląda następująco:

1.Ik ga niet terug – Nie wracam

2.Jij gaat niet terug / U gaat niet terug – Nie wracasz / Pan/Pani nie wraca

3.Hij/Zij/Het gaat niet terug – Nie wraca (on/ona/ono)

4.Wij gaan niet terug – Nie wracamy

5.Jullie gaan niet terug – Nie wracacie

6.Zij gaan niet terug – Nie wracają (oni/one)

W zdaniach przeczących w języku niderlandzkim stosuje się przeczenie “niet”, które umieszcza się zaraz po czasowniku. Warto zauważyć, że odmiana osobowa czasownika “teruggaan” zmienia się w zależności od osoby, co jest typowe dla języków germańskich, do których należy niderlandzki. Czasownik “gaan” jest tutaj czasownikiem pomocniczym, który odmienia się w zależności od osoby, natomiast “terug” jest nieodmiennym przysłówkiem oznaczającym kierunek powrotny, który pozostaje niezmieniony bez względu na osobę.

Wideo lekcja odmiana czasownika teruggaan w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim

Blog