LinkedIn
X

Odmiana czasownika nieregularnego Gaan w języku niderlandzkim

Odmiana czasownika nieregularnego Gaan w języku niderlandzkim. Czasownik “gaan” jest jednym z nieregularnych czasowników w języku niderlandzkim i oznacza “iść” lub “jechać”. Jego odmiana różni się w zależności od czasu i osoby, co może sprawiać pewne trudności dla osób uczących się tego języka. Poniżej przedstawiam odmianę czasownika “gaan” w różnych czasach i dla różnych osób.

W czasie teraźniejszym (Onvoltooid tegenwoordige tijd – OTT) odmiana wygląda następująco:

 1. Ik ga (ja idę)
 2. Jij/u gaat (ty idziesz, Pan/Pani idzie)
 3. Hij/zij/het gaat (on/ona/ono idzie)
 4. Wij/we gaan (my idziemy)
 5. Jullie gaan (wy idziecie)
 6. Zij/ze gaan (oni/one idą)

W czasie przeszłym (Onvoltooid verleden tijd – OVT) czasownik “gaan” odmienia się w sposób nieregularny:

 1. Ik ging (ja szedłem)
 2. Jij/u ging (ty szedłeś, Pan/Pani szedł/szła)
 3. Hij/zij/het ging (on/ona/ono szedł/szła/szło)
 4. Wij/we gingen (my szliśmy)
 5. Jullie gingen (wy szliście)
 6. Zij/ze gingen (oni/one szły)

W czasie przyszłym (Toekomende tijd – TT) używa się czasownika pomocniczego “zullen” razem z bezokolicznikiem “gaan”:

 1. Ik zal gaan (ja pójdę)
 2. Jij/u zal/zult gaan (ty pójdziesz, Pan/Pani pójdzie)
 3. Hij/zij/het zal gaan (on/ona/ono pójdzie)
 4. Wij/we zullen gaan (my pójdziemy)
 5. Jullie zullen gaan (wy pójdziecie)
 6. Zij/ze zullen gaan (oni/one pójdą)

Ważne jest także zaznajomienie się z formą przypuszczającą (aanvoegende wijs), która jest rzadziej używana, ale ma swoje miejsce w języku niderlandzkim, oraz z trybem rozkazującym (gebiedende wijs), gdzie forma dla “ty” jest po prostu “ga” (idź).

Opanowanie odmian czasownika “gaan” jest kluczowe dla płynnego porozumiewania się w języku niderlandzkim, ponieważ jest to jeden z podstawowych i często używanych czasowników.

Wideo lekcja odmiana czasownika nieregularnego Gaan w języku niderlandzkim

Blog