LinkedIn
X

Czasowniki nieregularny w czasie przeszłym dokonanym

Czasowniki nieregularny w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim. Czasownik „gaan” w języku niderlandzkim, który oznacza „iść” lub „jechać”, jest jednym z nieregularnych czasowników w czasie przeszłym dokonanym. Jego forma w czasie przeszłym dokonanym brzmi „gegaan”. Używa się go do opisywania czynności, która została zakończona przed określonym momentem w przeszłości.

Czas przeszły dokonany (voltooid verleden tijd) w języku niderlandzkim tworzy się z pomocą czasownika posiłkowego „zijn” lub „hebben” w formie przeszłej, a także z formy przeszłej czasownika głównego, tzw. partycypium. Dla czasownika „gaan”, używa się czasownika posiłkowego „zijn” do tworzenia formy przeszłej. Na przykład: „Ik ben naar de winkel gegaan” (Poszedłem do sklepu).

Warto zauważyć, że wybór między „zijn” a „hebben” zależy od tego, czy czasownik opisuje ruch, zmianę stanu czy stan bezruchu. „Gaan”, jako czasownik ruchu, zawsze łączy się z „zijn”. To zasada, którą warto pamiętać podczas nauki niderlandzkiego, ponieważ pomaga w poprawnym tworzeniu zdania w czasie przeszłym dokonanym.

Wideo lekcja czasowniki nieregularny w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog