LinkedIn
X

Czasowniki i przyimki wyrażające pozycję w języku niderlandzkim

Czasowniki i przyimki wyrażające pozycję w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, istnieje wiele czasowników i przyimków wyrażających pozycję, które pozwalają opisać położenie lub ruch obiektu względem innych obiektów. Poniżej przedstawiam niektóre z nich, które są szczególnie przydatne w codziennej komunikacji.

Czasowniki wyrażające pozycję często używane w języku niderlandzkim to między innymi:

 • „staan” (stać) – używane, gdy coś jest w pozycji pionowej,
 • „zitten” (siedzieć) – gdy coś znajduje się w pozycji siedzącej lub jest umieszczone na czymś,
 • „liggen” (leżeć) – używane, gdy coś jest w pozycji poziomej,
 • „hangen” (wisieć) – gdy coś jest zawieszone.

Przyimki wyrażające pozycję to na przykład:

 • „op” (na) – wskazuje, że coś znajduje się na powierzchni czegoś,
 • „in” (w) – oznacza, że coś jest wewnątrz czegoś,
 • „onder” (pod) – kiedy coś znajduje się poniżej czegoś innego,
 • „naast” (obok) – wskazuje na pozycję obok czegoś,
 • „tussen” (pomiędzy) – gdy coś jest umiejscowione między dwoma lub więcej obiektami,
 • „voor” (przed) – oznacza pozycję przed czymś,
 • „achter” (za) – wskazuje na lokalizację za czymś.

Warto pamiętać, że wybór odpowiedniego czasownika czy przyimka zależy od kontekstu oraz od tego, co chcemy wyrazić. Nauka tych podstawowych słów i zwrotów jest kluczowa dla zrozumienia i prawidłowego opisywania pozycji i ruchu w języku niderlandzkim. Praktyka i częste używanie tych wyrażeń w mowie i na piśmie pomogą w osiągnięciu płynności i precyzji w komunikacji.

Wideo lekcje czasowniki i przyimki wyrażające pozycję w języku niderlandzkim

Blog