LinkedIn
X

Czasownik zijn w czasie przeszłym

Czasownik zijn w czasie przeszłym w języku niderlandzkim jest dość prosta, ale wymaga zapamiętania form czasownika “zijn” w czasie przeszłym. Czasownik “zijn” jest nieregularny, co oznacza, że jego formy czasu przeszłego nie są tworzone według standardowych zasad koniugacji.

W języku niderlandzkim istnieją dwa główne czasowniki pomocnicze używane do tworzenia czasów złożonych: “zijn” (być) i “hebben” (mieć). Dla czasownika “zijn” w czasie przeszłym, używane są dwie główne formy: “was” (byłem/byłam, był/była) dla liczby pojedynczej i “waren” dla liczby mnogiej (byliśmy/byłyśmy, byli/były).

Przykłady zdań z czasownikiem “zijn” w czasie przeszłym:

1.Ik was gisteren thuis. (Byłem/byłam wczoraj w domu.)

2.Jij was laat op het feest. (Byłeś/byłaś późno na imprezie.)

3.Hij was een goede vriend. (On był dobrym przyjacielem.)

4.Zij waren op vakantie in Spanje. (Oni byli na wakacjach w Hiszpanii.)

5.Wij waren jong en onbezorgd. (Byliśmy młodzi i beztroscy.)

Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim dopasowaniu formy czasownika “zijn” do podmiotu zdania, a także o tym, że czas przeszły w języku niderlandzkim może być używany do opowiedzenia o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, oraz do opisania stanów lub cech, które były aktualne w przeszłości.

Wideo lekcja czasownik zijn w czasie przeszłym w języku niderlandzkim

Blog