LinkedIn
X

Czasownik mogen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim

Czasownik mogen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim. Czasownik ten jest modalnym czasownikiem oznaczającym “móc” lub “mieć pozwolenie”. Jego odmiana osobowa w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających jest niezbędna do poprawnej komunikacji. Poniżej przedstawię przykłady odmiany tego czasownika w różnych kontekstach zdaniowych.

W zdaniach twierdzących struktura wygląda następująco:

 • Ik mag – Ja mogę/mam pozwolenie
 • Jij mag – Ty możesz/masz pozwolenie
 • Hij/Zij/Het mag – On/Ona/Ono może/ma pozwolenie
 • Wij mogen – My możemy/mamy pozwolenie
 • Jullie mogen – Wy możecie/macie pozwolenie
 • Zij mogen – Oni/One mogą/mają pozwolenie

W zdaniach przeczących, aby utworzyć formę przeczącą, wystarczy dodać “niet” po czasowniku:

 • Ik mag niet – Ja nie mogę/nie mam pozwolenia
 • Jij mag niet – Ty nie możesz/nie masz pozwolenia
 • Hij/Zij/Het mag niet – On/Ona/Ono nie może/nie ma pozwolenia
 • Wij mogen niet – My nie możemy/nie mamy pozwolenia
 • Jullie mogen niet – Wy nie możecie/nie macie pozwolenia
 • Zij mogen niet – Oni/One nie mogą/nie mają pozwolenia

W zdaniach pytających, czasownik “mogen” umieszcza się na początku zdania:

 • Mag ik? – Czy ja mogę/mam pozwolenie?
 • Mag jij? – Czy ty możesz/masz pozwolenie?
 • Mag hij/zij/het? – Czy on/ona/ono może/ma pozwolenie?
 • Mogen wij? – Czy my możemy/mamy pozwolenie?
 • Mogen jullie? – Czy wy możecie/macie pozwolenie?
 • Mogen zij? – Czy oni/one mogą/mają pozwolenie?

Zrozumienie i prawidłowe stosowanie czasownika “mogen” jest kluczowe dla wyrażania zezwolenia, możliwości lub prośby o pozwolenie w języku niderlandzkim. Praktyka i zapoznanie się z kontekstowym użyciem tego czasownika znacząco poprawią Twoje umiejętności komunikacyjne w tym języku.

Wideo lekcja czasownik mogen odmiana osobowa w zdaniach w języku niderlandzkim.

Blog