LinkedIn
X

Budowa zdania z czasownikiem hebben (Mieć) w języku niderlandzkim

Budowa zdania z czasownikiem hebben (Mieć) w języku niderlandzkim. Czasownik “hebben” w języku niderlandzkim jest bardzo ważny i pełni funkcję czasownika posiłkowego, podobnie jak czasownik “mieć” w języku polskim. Jest to czasownik nieregularny, co oznacza, że jego formy odmiany nie podążają za standardowym wzorcem i muszą być zapamiętane. Odmiana czasownika “hebben” w czasie teraźniejszym prezentuje się następująco:

Ik heb – ja mam

Jij hebt – ty masz (używane również w formie “je hebt”)

Hij/zij/het heeft – on/ona/ono ma

Wij hebben – my mamy

Jullie hebben – wy macie

Zij hebben – oni/one mają

Czasownik “hebben” jest używany nie tylko do wyrażania posiadania, ale również w różnych konstrukcjach gramatycznych, na przykład w czasach złożonych, takich jak perfekt (np. “Ik heb gegeten” – “Ja zjadłem/zjadłam”) czy plusquamperfekt. Jest również używany w wielu wyrażeniach idiomatycznych i frazach, co czyni go jednym z najczęściej używanych czasowników w języku niderlandzkim.

Nauka i prawidłowe stosowanie “hebben” jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w mówieniu i pisaniu po niderlandzku, ponieważ jego zastosowanie jest wszechstronne, a znajomość różnych form i kontekstów, w których można go użyć, ułatwia budowanie złożonych i poprawnych gramatycznie zdań.

Wideo lekcje budowa zdania z czasownikiem hebben (Mieć) w języku niderlandzkim.

Blog