LinkedIn
X

Budowa czasownika regularnego czasu przeszłego

Budowa czasownika regularnego czasu przeszłego rozpoczyna się od utworzenia rdzenia czasownika regularnego czyli mówiąc krótko od odjęcia końcówki -en i i -n od czasownika. Na przykład kiedy chcesz utworzyć rdzeń od czasownika werken (pracować), który posiada końcówkę -en na końcu czasownika wtedy utworzony rdzeń to werk. Ta zasada obowiązuje również przy odmianie osobowej czasownika w czasie teraźniejszym w języku niderlandzkim. 

Zobacz na wideo lekcje, gdzie jest to pokazane.

Wideo lekcja czasowniki z książki Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka

Blog